# 3201

svakodnevnica u Durlanu pored dece

Divlja deponija

access_time 29.06.2020 11:30 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

građani svakodnevno odlažu otpad pored podzemnih kontejnera, time ugrožavaju higijenu i zdravlje građana i dece koja se igraju na mobilijaru na 2m od otpada. Deca često i uzimaju otpad sa deponije i igraju se sa njim. na ovaj problem stanari okolnih zgrada su ukazivali Opštini Pantelej i trenutku postavljanja podzemnih kontejnera, da je lokacija na zelenoj, javnoj površini pored mobilijara za decu, pogrešna. Nadležni u Opštini nisu imali sluha za svoje građanane i sada je problem evidentan…svakodnevna deponija pored kontejnera i ugrožena komunalna higijena i bezbednost i zdtavlje dece.
Kontakt: Marija Peternel 063475002
DeviceID: 47285ed445f4a4bb
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Knjaževačka 128/16, Ниш, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 29.06.2020 11:30 од EkoLovac