# 10444

Kabasti Otpad

Divlja deponija

access_time 31.03.2021 15:01 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

Kontakt: Zoran Zoran.Veljkovic@gu.ni.rs
DeviceID: 72d20caf62359ffc
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Кнегиње Љубице 5, Ниш, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 31.03.2021 15:01 од EkoLovac