# 4732

Divlja Deponija pored doma zdravlja

Divlja deponija

access_time 24.12.2020 11:10 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

Kontakt: Predrag 0628959230
DeviceID: fccad0c73dad0958
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Бубањских Хероја 73, Ниш, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 24.12.2020 11:10 од EkoLovac