# 4670

deponija

Divlja deponija

access_time 29.11.2020 11:56 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

deponija
Kontakt: ljubisa ljubisastankovic10@gmail.com
DeviceID: eec634f48ec4ad73
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Оскара Давича, Ниш, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 29.11.2020 11:56 од EkoLovac