# 4938

Divlja deponija

access_time 06.02.2021 12:27 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

Kontakt: Mihajlo Petrović misellejolie@gmail.com
DeviceID: 0f97d947b488fbaf
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Miljkovac, Веле Поље, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 06.02.2021 12:27 од EkoLovac