# 4854

Divlja deponija

access_time 23.01.2021 15:56 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

Kontakt: jekac72@yahoo.com
DeviceID: 0f97d947b488fbaf
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Караџићева 5, Ниш 700183, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 23.01.2021 15:56 од EkoLovac