# 19912

Divlja deponija

access_time 20.05.2021 18:45 person EkoLovac thumb_up 0
  • Prijavljen
  • Potvrđen
  • Rešen

Опис

Kontakt: Dejan 537055
DeviceID: af3011e92084237d
AppVer: 1.19.1

Фотографије

Коментари

comment Још нема коментара

Локација

place Рентгенова 1, Ниш, Србија

Временска линија

Prijavljen
Проблем је пријављен и објављен 20.05.2021 18:45 од EkoLovac